logo
logo

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TOÀN MỸ

Địa chỉ: 18/4A Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP.HCM

Email: ngoquyphong@gmail.com

Điện thoại: 0913.439.043

Fax: 0913.439.043

Website: abc.com

Chính sách bảo mật

Thông tin là một trong những tài sản quan trọng, quý giá đối với tổ chức, doanh nhiệp (TC/DN). Những rủi ro đối với các thông tin như bị lộ, bị thay đổi, bị mất mát, bị từ chối đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, uy tín, chiến lược của TC/DN.

Vì vậy, mục tiêu đưa ra là cần phải bảo vệ an toàn thông tin, đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng. Việc đảm bảo được các yếu tố trên sẽ giúp TC/DN bảo vệ tính bảo mật của thông tin, chống lại việc thay đổi, phá hủy hay mất mát thông tin.

Chia sẻ:
Tin liên quan