Luat xay dung

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WINGS

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

0933 333 998
KTS.Lê Đại Thành Long

 

0911 115 119
KS. Lê Thành

 

0968 83 85 82
KS. Lê Tuấn
Thống kê truy cập
  Trong ngày 29
 Trong tuần 29
 Trong tháng 422
 Trong năm 2.337
 Tổng số 2.337
1 Đang Trực Tuyến
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Luat xay dung

1./ Luat Xay Dung - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Căn cứ luật tổ chức chính phủ - Căn cứ luat xay dung ngay 26 - 11 - 2003 - Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng.

Những quy định chung về Luat Xay Dung và những tiêu chuẩn Luat Xay Dung

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng nghị định về Luat Xay Dung

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luat Xay Dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2: Hệ thống tiêu chuẩn Luat Xay Dung

Hệ thống tiêu chuẩn Luat Xay Dung của Việt Nam bao gồm quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng - Quy chuẩn xây dựng là cơ sở để quản lý hoạt động xây dựng và là căn cứ để ban hành tiêu chuẩn Luat Xay Dung. Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng đối với các công trình xây dựng dân dụng bao gồm công trình công cộng và nhà ở, công trình công nghiệp và các công trình hạ tầng kỹ thuật được quy định tại khoản 5 điều 4 của Nghị định này.

 

luat-xay-dung
Luat xay dung

 

Các bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên nghành căn cứ vào quy chuẩn xây dựng, ban hành tiêu chuẩn Luat Xay Dung công trình chuyên nghành thuộc chức năng quản lý của mình. Những tiêu chuẩn Luat Xay Dung của Việt Nam thuộc các lĩnh vực sau đây bắt buộc áp dụng: Điều kiện khí hậu xây dựng, điều kiện địa chất thủy văn - khí tượng thủy văn, phân vùng động đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Trong trường hợp nội dung thuộc "Phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động" của khoản này mà tiêu chuẩn Luat Xay Dung Việt Nam chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được phép áp dụng tiêu chuẩn Luat Xay Dung nước ngoài sau khi được bộ quản lý nghành chấp thuận bằng văn bản. Bộ xây dựng quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trên lãnh thồ Việt Nam.

Điều 3: Luat Xay Dung quy định giám sát của nhân dân về chất lượng công trình xây dựng.

 

luat-xay-dung-2003
Luat xay dung 2003

 

Chủ đầu tư phải treo biển báo tại công trường thi công ở vị trí dễ nhìn, dễ đọc với nội dung quy định tại điều 74 của Luat Xay Dung để tạo điều kiện cho nhân dân giám sát. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm chất lượng công trình xây dựng thì phải kịp thời với chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xây dựng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng.

Người tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản ánh.

2./ Luat Xay Dung - Nghị định số 16/2005/NĐ-NP ngày 07-02-2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 - Căn cứ luat xay dung ngay 26 - 11 - 2003 - Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng nghị định về Luat Xay Dung

Nghị định này thi hành Luat Xay Dung về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: hợp đồng trong hoạt động xây dựng, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WINGS
69 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. HCM

 

ĐT: 08.22393545 - Hotline: 0933 333 998 - 0911 115 119

CÔNG TY XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH © 2018
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP